Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban: ÁSZF

 

A Paulaner Shop (www.paulanershop.hu) Online sörbolt üzemeltetője:
    Cégnév:          BiaBoti Kft.
    Székhely:        2092 Budakesz, Pátyi út 5.
    Cégj.sz.:         13-09-136089
    Adószám:       22613435-2-13
    Adatk.ny.sz.:   NAIH-58701/2012
    Továbbiakban, mint Paulaner Shop.

 

1. Általános rendelkezések

1.1 Az  Interneten leadott megrendeléssel szerződés nem jön létre a Paulaner Shop és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: Vevő v. Vásárló) között abban az esetben sem, ha a Vásárló bankártyával előre kifizette a megrendelt termékeket. A Paulaner Shop rajta kívül álló okokból nem tudja garantálni, hogy a Vásárló által a megrendelés pillanatában megrendelt termékek valóban rendelkezésre állnak.

1.2 Paulaner Shop és Vevő között a szerződés

  • bolti átvétel esetén a boltban a vételár kifizetése és az áru átvételét követően jön létre,
  • kiszállítás esetén a szállító részére megfizetett vételár (utánvét) és az áru átvételét követően jön létre,
  • bankkártyás fizetést követően kiszállítás esetén az áru átvételét követően jön létre.

1.3 A megrendelés online módon csak a www.paulanershop.hu oldalon keresztül jöhet létre.

1.4 A Vevő a megrendelés véglegesítésével elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.5 Vevő amennyiben alkohol tartalmú italt rendelt, a megrendelés véglegesítésével egyben nyilatkozik arról is, hogy jogosult alkohol tartalmú italok vásárlására, betöltötte a 18. életévét és nem áll korlátozó vagy kizáró ok alatt.

 

2. Megrendelés

2.1 Az Internetes áruházban Vevő a regisztráció során saját akaratából adja meg adatait.

2.2 Az adatok tartalmáért Vevő felel. Hibás vagy hamis adatokból eredő károkért Paulaner Shop-ot felelősség nem terheli. Amennyiben a megadott adatok hibásak vagy hamisak és az ellenőrzés nem járt sikerrel úgy a regisztráció törlésre kerül.

2.3 Paulaner Shop a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása mellett kezeli a Vevő adatait.

2.4 Már regisztrált Vevő belépési adataival bármikor vásárolhat. Elfelejtett jelszó esetén a rendszer segít új jelszó generálásával. A Vevő személyes adataiban történt változások módosítása Vevő felelőssége.

2.5 Paulaner Shop jogosult Vevő e-mail címére hírlevelet küldeni. Amennyiben Vevő nem tart igényt hírlevelekre ezt válasz e-mailben jelezheti. Paulaner Shop ekkor törli Vevőt a hírlevél adatbázisból. A hírlevél adatbázisból történő törléssel Vásárló vevői státuszát nem befolyásolja. A hírlevelek küldéséhez használt adatokat Paulaner Shop harmadik félnek nem adja át.

 

3. Adatkezelés

3.1 Jelen ÁSZF 2.1 pontjában meghatározott adatközlés (regisztráció) a 2011. évi CXII. (Infotv) 5.§ (1) a) szakasza szerint az érintett (Vevő) hozzájárulásának minősül.

3.2 Paulaner Shop Vevő adatait elektronikus úton tárolja és kezeli, kivétel ez alól a kiszállítás, ahol az adatkezelés írásban történik.

3.2. Vevő hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Paulaner Shop-pal szerződött csomagszállítónak, mint harmadik félnek átadja.

3.3. Vevőnek joga van kérni adatainak törlését a Paulaner Shop nyilvántartásából. Törlést követően, ha Vevő ismét vásárolni szeretne, újra kell regisztrálnia.

 

4. Megrendelések kezelése

4.1 Megrendelés esetén Vevőnek meg kell adnia a számlázási adatait.

4.2 Vevő a megrendelésről visszaigazolást kap e-mail-ben, amelyben a megrendelés minden lényeges adata feltüntetésre kerül.

4.3 Vevő tudomásul veszi, hogy Paulaner Shop minden törekvése ellenére előállhat raktárhiány, amiért nem vagy csak részben tudja kiszolgálni Vevőt. Ebben az esetben Paulaner Shop tájékoztatja Vevőt. Vevő az ebből származó kellemetlenségeiért kártérítéssel nem élhet. Bankártyás fizetés esetén, amennyiben Paulaner Shop a Vevőt nem- vagy csak részben tudja kiszolgálni és Vevő más helyettesítő terméket nem fogad el, Paulaner Shop köteles gondoskodni a vételár visszafizetéséről, melynek adminisztrációs költségei Paulaner Shop-ot terhelik.

4.4 Vevő kötelessége a megrendelt áruk átvételéről és kifizetéséről gondoskodni az általa választott szállítási és fizetési módnak megfelelően.

4.5 Személyes (bolti) átvétel esetén a megrendelést a harmadik bolti nap zárásig tartjuk fenn. Ezt követően megrendelést külön értesítés nélkül törlöljük. A bolt mindenkori nyitva tartása az Információk menüpontban tekinthetők meg.

 

5. Szállítás

5.1 A megrendelt árut Paulaner Shop, a vele szerződött csomagszállító társasággal vagy postán juttatja el Vevőhöz. Egy csomag maximális súlya 30 kg lehet. Ennél nagyobb súlyú megrendelés esetén az árut több csomagban juttatja el Paulaner Shop a vevőhöz. Ebben az esetben minden megkezdett csomag után meg kell fizetni az aktuális szállítási díjat. Az utánvét költségét csak egyszer kell megfizetni függetlenül attól, hogy hány csomag kerül kiszállításra egy időben.

5.2 Vevő felelőssége, hogy átvételkor a csomag tartalmát mennyiségi és sértetlenségi szempontok alapján átvizsgálja. Átvételt követően ebből fakadó reklamációt Paulaner Shop nem fogad el. Hibás szállítás esetén Vevő jogosult megtagadni az átvételt. A szállító jelen lévő képviselőjével erről jegyzőkönyvet kell felvenni. A felvett jegyzőkönyv egy példányát Vevőnek el kell juttatnia Paulaner Shop-hoz a további intézkedések érdekében.

5.2 Jövedéki termékekre vonatkozó megrendelést Paulaner Shop csak magyarországi számlázási és szállítási címmel fogad el. Paulaner Shop megtagadja mindazon megrendelések teljesítését, amelyek nem magyarországi címre (számlázási és/vagy szállítási) szól, akkor is, ha a megrendelés nem csak jövedéki terméket tartalmazott. Az ilyen megrendelésekből származó minden kár és költség megfizetését Paulaner Shop nem vállaja.

5.3 Az aktuális szállítási feltételekről és árakról az Információk menüpont ad tájékoztatást.

 

6. Betétdíjas göngyöleg kezelése

6.1 Paulaner Shop a göngyölegek árát (üveg) Vevőnek felszámítja. Az aktuális göngyöleg árakat a Információk menüpont tartalmazza.

6.2 Vásárlást követően a Vásárlónak lehetősége van visszaküldeni az üres göngyöleget. Paulaner Shop csak a nála vásárolt termékek ép, nem törött, nem repedt, külső szennyeződéstől mentes göngyöleget veszi vissza. Leáztatott címkéjű üveget, melynek származása kétes, Paulaner Shop nem vásárolja vissza. A szállítás során megsérült göngyölegekről Paulaner Shop e-mailben tájékoztatja Vevőt.

6.3 A göngyölegeket Vásárló az alábbi módokon válthatja vissza:

  • Paulaner Shop-ban (2092 Budakeszi, Pátyi út 5.),
  • csomagban (pl. Posta) visszaküldheti a bolt címére - 2092 Budakeszi, Pátyi út 5.

6.4 Göngyöleg visszaküldése esetén a visszaküldés költsége Vevőt terheli. Ugyancsak Vevő feladata a megfelelően gondos csomagolás. A szállítás során megsérült göngyöleg árát, valamit a visszaküldés költségét Paulaner Shop nem téríti vissza.

6.5 Visszaküldés során Vevőnek meg kell adni, hogy a visszajáró betétdíjat postai csekken vagy banki átutalással kéri.

6.6 Postai csekken történő pénzvisszafizetés esetén, értéktől függően, a Posta díjszabásának megfelelő díjat Paulaner Shop levonja. Banki átutalás esetén a visszafizetendő összegből a 0,2%-os tranzakciós adót Paulaner Shop levonja. A visszafizetésről Paulaner Shop jóváíró számlát állít ki.

 

7. Panaszkezelés

7.1 Amennyiben a Vevőnek valamilyen panasza van, úgy panaszát a emailben - uzlet@paulanershop.hu -, vagy postai levél útján is elküldheti. Levelet az üzemeltető nevére és székhelyére kell küldeni - BiaBoti Kft., 2051 Biatorbágy, Guti ország u. 9.

7.2 Paulaner Shop a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a panaszt és az eredményről tájékoztatja Vevőt ill. a panaszt tevőt.

7.3 A panasz elutasítása esetén eladó köteles megadni a további jogorvoslati lehetőségeket, amely Vevő ill. a panaszt tevő rendelkezésére állnak.

 

8. Záró rendelkezések

8.1 A weboldalon szereplő adatokat (fotók, videók, szövegek, stb.) Paulaner Shop előzetes írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben felhasználni, másolni tilos. Azzal szemben, aki ezt megszegi Paulaner Shop kártérítési igénnyel léphet fel.

8.2 A weboldalon szereplő adatok változtatásának jogát a Paulaner Shop fenntartja.

8.3 Az elírásokból, sajtóhibákból származó károkért Paulaner Shop-ot kártérítési felelősség nem terheli.

8.4 A jelen szerződésben  nem szabályozott kérdésekben a 2001. évi CVIII. - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló tv., a  17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet - az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre, valamint az 1959. évi IV. - a Polgári Törvénykönyv előírásai és rendelkezései az irányadók.

8.5 Vitás esetben felek törekednek a konstruktív peren kívüli megoldásra. Ennek hiányában Vevő és Paulaner Shop együttesen a Budaörsi Városi Bíróság illetékességét köti ki.

 

Utolsó módosítás: 2017.06.01.