Paulaner logo.png
0

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜZEMELTETŐ

OBZ-TRD Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Guti Ország u. 9.

Cégjegyzékszám: 13-09-194019

Adószám: 26362564-2-13

Továbbiakban, mint Paulaner Shop

SZABÁLYZAT CÉLJA

Összhangban az Európai Unió és Magyarország adatkezelési törvényeivel és előírásaival kötelességünk tájékoztatni minden kedves weboldal-látogatónkat, hogy milyen céllal és milyen adatokat kezelünk, továbbá azokat kik és mennyi ideig kezeli.

MILYEN CÉLLAL KEZELÜNK ADATOKAT?

A kérdés megválaszolása attól függ, hogy annak, aki felkeresi web-áruházunkat mi a célja, ill. mit csinál az oldalunkon. E szerint a látogatóink lehetnek nézelődők az oldalon, hírlevél feliratkozók, vásárlók esetleg résztvevők egy ajándéksoroláson vagy hasonló marketing akción.

LÁTOGATÓK (NÉZELŐDŐK)

Aki felkeresi, oldalunkat tudnia kell, hogy sütiket (cookie) helyezhetünk el a számítógépén.

 

A sütik rövid adatfájlok, melynek célja az adott infokommunikációs és internetes szolgáltatások megkönnyítse.

 

Ön beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az ne engedje a sütik elhelyezését. Ebben az esetben előfordulhat, hogy weboldalunk egyes funkciói nem vagy csak korlátozottan fognak működni.

 

A sütiknek két nagy csoportja van az ideiglenesek és az állandók.

 

Az ideigleneseket csak egy adott munkamenet során kerülnek a gépére (pl. bankkártyás fizetés). A munkamenet végeztével (kilépés az oldalról) az oldal az ideiglenes sütiket törli.

 

Az állandó sütik általában olyan beállításokat tartalmaznak, melyek a weboldalra történő visszatérés során a látogató beazonosítására szolgálnak. Fontos, hogy ezek a sütik nem alkalmasak a személyek beazonosítására. Jellemzően csak a számítógép és a böngésző beállításait tartalmazzák (pl. nyelvi beállítások, operációs rendszer típusa, stb). A cél az, hogy ezek a sütik  megkönnyítsék és elősegítsék a látogatói élményeket.

 

Az állandó sütik addig maradnak a gépén, amíg azt Ön le nem törli. Ilyen sütiket oldalunk csak akkor helyez el az Ön gépén, ha ehhez Ön hozzájárult. Ezt a hozzájárulást az oldal alján az első látogatása alkalmával megjelenő tájékoztató mellett látható „Elfogadom” gombra kattintva teheti meg.

 

Paulaner Shop által alkalmazott sütik az alábbi adatokat tárolják: látogató IP címe, operációs rendszer típusa és nyelve, böngésző típusa és nyelve, utolsó látogatás időpontja, meglátogatott oldalak, ill. azok funkciói.

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÓK

Aki a Paulaner Shop oldalán található hírlevél űrlapot kitölti és a „Feliratkozás” gombra kattint, egyben hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Paulaner Shop online sörbolt üzemeltetője a személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés ebben az esetben az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésnek minősül.

 

A kezelt személyes adatok köre: feliratkozó neve és email címe.

 

Az adatok valódiságáért minden esetben a feliratkozó felel.

 

Adatok kezelésének célja, hogy a Paulaner Shop marketing vagy tájékoztató leveleket küldhessen a feliratkozóknak az esetleges akciókról, eseményekről vagy egyéb a Pualner Shop-pal kapcsolatos dolgokról.

 

A kezelt adatokhoz kizárólag a Paulaner Shop üzemeltetőjének vezetősége, ügyfélszolgálata, marketing csapata és hírlevél IT szolgáltatója, web-áruház IT szolgáltatója férhet hozzá.

 

Az adatokat a Paulaner Shop harmadik félnek nem adja át kivéve, ha ehhez az érintett a hozzájárulását adta.

 

Az adatokat Paulaner Shop a hírlevél szolgáltatás fennállásáig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

VÁSÁRLÁS

A Paulaner Shop web-áruházban történő vásárlás, szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.

 

A Paulaner Shop Online Sörboltban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

 

A Paulaner Shop üzemelétetője, mint szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a web-áruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Ez a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén teheti meg. Továbbá hozzájárulás jogcímén kezelheti a vásárló telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

 

A Paulaner Shop számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.

A vásárlással összefüggésben létrejött adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésnek minősül.

 

A kezelt adatokhoz kizárólag a Paulaner Shop üzemeltetőjének vezetősége, ügyfélszolgálata, marketing csapata, web-áruház IT szolgáltatója, csomagszállító futárszolgálata és könyvviteli feladatokat ellátó alvállalkozója férhet hozzá.

 

Az adatokat Paulaner Shop üzemeltetője harmadik félnek, a futárszolgálat, a könyvviteli feladatokat ellátó alvállalkozó valamint az érintett a hozzájárulása kivételével harmadik félnek nem adja át.

 

Az adatokat a szolgáltatás fennállásáig, vagy a vásárlás évét követő 5 évig (számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően) tároljuk.

AJÁNDÉKSORSOLÁS RÉSZTVEVŐI

Ha a Paulaner Shop 1991. évi XXXIV. törvény 23.§ szerint ajándéksorsolást szervez, az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapuló adakezelésnek minősül, mely során kezelheti a természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját.

Az ilyen játékban való részvétel önkéntes.

 

Az adatok kezelésének célja a nyereményjáték nyertesének kiválasztása, értesítése és nyereményének átadása, vagy elküldése.

 

A kezelt adatokhoz kizárólag a Paulaner Shop üzemeltetőjének vezetősége, ügyfélszolgálata, marketing csapata, hírlevél IT szolgáltatója, web-áruház IT szolgáltatója és csomagküldő futárszolgálata férhet hozzá.

 

Az adatokat a Paulaner Shop harmadik félnek nem adja át kivéve, ha ehhez az érintett a hozzájárulását adta.

 

Az adatokat az ajándéksorsolás lezárásáig és végelszámolásáig tárolja Paulaner Shop vagy az ajándéksorsolás lezárása előtt addig, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja.

VISSZAVÁSÁRLÁS

Vevő amennyiben él az ASZF rendelkezései szerint az elállási jogával és a vételár visszafizetése mellett döntött a visszafizetés módja lehet készpénz, banki átutalás vagy postai csekken történő kifizetés.

 

Átutalásos vagy postai csekkes kifizetés esetén vásárlónak meg kell adnia azt a nevet, címet és szükség esetén bankszámla számot, ahová a visszafizetést kéri. Az így létrejött adatkezelés érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésnek minősül.

 

A visszavásárlás egyéb részleteit a Paulaner Shop hatályos ÁSZF-je tartalmazza.

 

Az adatok kezelésének célja, hogy az elállással érintett termékek vételárát a Paulaner Shop üzemeltetője visszafizethesse az érintettnek.

 

A kezelt adatokhoz kizárólag a Paulaner Shop üzemeltetőjének vezetősége, ügyfélszolgálata és könyvviteli alvállalkozója férhet hozzá.

 

Az adatokat a Paulaner Shop harmadik félnek nem adja át kivéve, ha ehhez az érintett a hozzájárulását adta.

 

Az adatokat a visszafizetés évét követő 5 évig (számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően) tároljuk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINTABOLT

KAPCSOLAT

HÍRLEVÉL

2092 Budakeszi, Pátyi út 5.

+36-50/117-8900

Hétfő - Péntek: 9:00 - 13:00 és 15:00 - 19:00

Szombat: 9:00 - 13:00

Facebook | Paulaner Shop | Onlin Sörbolt
Instagram | Paulaner Shop | Onlin Sörbolt
Twitter | Paulaner Shop | Onlin Sörbolt
LinkedIn | Paulaner Shop | Online Sörbolt

GUT, BESSER, PAULANER.